Eigen bijdrage nationale weekenden

Tijdens regio-co overleg met bestuur zijn de regels voor een GWCH Nationaal Weekend verder aangescherpt.

Er wordt per nationaal weekend een eigen bijdrage van de deelnemers gevraagd:

Eigen bijdrage:   € 5,00 per persoon  Onafhankelijk van aankomst datum

  • Eten en drinken wordt niet meer gesubsidieerd vanuit de club.
  • Extra kosten worden doorberekend aan de deelnemer. (Stroom, meer luxe, meer dagen,etc)

Weekend vergoeding verhoogd

De weekendvergoeding vanuit de club is met € 1,50 per persoon per nacht verhoogd!  Dat is inclusief de toeristenbelasting.
Indien er twee regio's samen een weekend organiseren blijft bovenstaande regel van toepassing.

Nog steeds worden de campingkosten door je eigen mooie club betaald.