Statutenwijziging nov. 2017

Het vorige bestuur was er al aan begonnen. Maar zo’n statutenwijziging heeft meer voeten in de aarde dan men aanvankelijk denkt en voor je het weet zet je in je ijver zoveel voeten dat je er weer over gaat struikelen…Praten, toevoegen, weer schrappen, beseffen: ”in de beperking toont zich de meester” en zo uiteindelijk recht doen aan compacte no nonsense statuten die het frame van een motor-vereniging aangeven, meer niet.

Alle overige details, die specifiek de club maken tot onze club, die voor ons belangrijk zijn, horen in een Huishoudelijk Reglement, de ziel van een club. Tijden en idealen veranderen snel en dat is in een HHR simpel bij te werken met goedkeuring van de ALV. Hoef je niet steeds met een zak geld naar de notaris omdat er weer een tijdgebonden dingetje was vastgetimmerd in de statuten..

We hebben met 2 bestuursleden en 2 leden ons best gedaan een goed concept op te stellen. Nu is het de beurt aan jullie om er “je plas overheen te doen”

Natuurlijk zijn er in een club van zo’n 1500 leden heeeeeeeeeel veel meningen. Die willen we graag horen. Maar we weten allemaal: ongestructureerd 12 bladzijden tekst regel voor regel bediscussiëren met een groep die grotendeels ter plekke meningen gaat zitten vormen, is iets waarbij zelfs een Poolse landdag nog efficiënt lijkt..

dus..

We gaan het aanpakken volgens het professionele model:

1-    Iedereen krijgt +/- 4 weken de tijd (tot 15 december 2017) om het gepubliceerde concept door te spitten, er iets van te vinden, en ideeën te ontwikkelen hoe iets misschien beter kan worden geformuleerd

2-    Dit concrete verander-idee (amendement) wordt ingevuld op een formulier, waarop in exacte bewoording wordt aangegeven welke regel van welk artikel men anders had gedacht (of evt. kan worden geschrapt) en een verklaring waarom

3-    Het bestuur inventariseert al deze amendementen, rubriceert ze naar artikel, voorziet ze van commentaar en een stemadvies. (bijv: goed idee, nemen we over, of: wordt ontraden, hoort niet thuis in statuten maar HHR, of: is te breedsprakig, enz)

4-    Dit geheel wordt gepubliceerd, mensen kunnen er vooraf kennis van nemen en bij elk amendement afwegen of ze er voor of er tegen zijn

5-    Op de daaropvolgende ALV (feb?) kunnen mensen vooraf 1 minuut spreektijd aanvragen om een bepaald amendement nog toe te lichten. Er wordt per amendement gestemd.(wel handig om t thuis te printen en de amendementen te omcirkelen waar je voor bent, anders heb je op de vergadering geen idee meer waarover het gaat) en zo wordt stap voor stap het document al stemmend vastgesteld

De statuten staan met ingang van 10 november als pdf download op de GWCH website. Wel even inloggen om deze te downloaden.

Amendementen kunnen door invulling van een formulier per mail worden ingezonden naar Marcus van der Mast of per post worden verzonden aan postbus 52, 3738 ZM Maartensdijk.

We gunnen ons en elkaar dan een kort moment van voldaanheid om daarna te beseffen: dit was slechts het begin, nu het volgende traject, het HHR, maak je borst maar nat!

Marcus vdr mast   secretaris/vv