Wetswijziging motoraanhanger

Per vandaag 12 juli 2017 gelden de rijbewijzen A1, A2 en A met aanhanger alleen voor het Nederlands grondgebied.
LET OP: Rijd je buiten Nederland met een aanhanger achter je motor dan rijd je dus (formeel) met een ongeldig rijbewijs.

Lees hier de ANWB informatie m.b.t. (motor) verkeersregels per GWEF land.

Wettekst (Staatsblad 298, jaargang 2017): In afwijking van het eerste lid, onderdelen b, c en d, kan in Nederland met het in deze onderdelen bedoelde rijbewijs een motorrijtuig van de desbetreffende categorie worden bestuurd waaraan een aanhangwagen is gekoppeld.
Met het in de eerste volzin bedoelde rijbewijs wordt gelijkgesteld een rijbewijs dat geldig is voor een of meer van de rijbewijscategorieën A1, A2 of A, afgegeven door het daartoe bevoegde gezag buiten Nederland.

Nu wordt de soep nooit zo heet gegeten als hij wordt opgediend.
Net als Nederland buitenlandse motorrijbewijzen erkent met aanhanger, zijn er ook veel andere Europese landen die hetzelfde doen en binnen hun grondgebied motorrijbewijzen met aanhanger erkennen die zijn afgegeven in een ander land.

LET OP: Niet alle landen erkennen die rijbewijzen met aanhanger.
Voor je met een aanhanger op vakantie naar het buitenland vertrekt is het goed en verstandig om te informeren naar de laatste stand van zaken in het buitenland m.b.t. erkenning van (buitenlandse) rijbewijzen met aanhanger.
Goede informatie geven de ANWB en de FEMA.

LET OP: Het gaat er om of een buitenlands rijbewijs met aanhanger juridisch wordt erkend; niet of rijden met aanhanger achter de motor in dat land is toegestaan voor lokale inwoners van dat land.