Contributie 2019

Het wordt tijd om de contributie voor 2019 te betalen.

Beste Wing(st)er(s)

De vereniging wil de contributie voor 2019 graag tijdig ontvangen, en daarom even jullie aandacht voor het volgende:

Leden met Automatische Incasso

Eind week 47, begin week 48 zullen de automatische incasso’s bij de bank verwerkt worden, dus eind november is je contributie automatisch afgeschreven van je rekening! Zorg alsjeblieft voor voldoende saldo op je rekening. Zoals bekend ontvangen leden die via automatische incasso betalen een korting op de contributie van euro 2,50.

Let op: machtigingskaarten die na 1 november worden ontvangen kunnen niet meer tijdig worden verwerkt. Deze machtigingen gelden voor het eerst voor contributiejaar 2020. Leden die na 1 december 2018 een machtigingskaart insturen dienen de contributie 2019 nog zelf te betalen (uiteraard zonder korting).

Leden die geen gebruik maken van Automatische Incasso

De leden die geen gebruik maken van de automatische incasso dienen vóór 31 december 2018 hun contributie overgemaakt hebben op de girorekening van onze club.

Zoals bekend sturen we geen acceptgirokaarten, je moet dus zelf voor de overschrijving

zorgen.

Voor leden die zelf de contributie overmaken hierbij voor alle duidelijkheid nog de bedragen en het rekeningnummer. Let op: ingevolge besluit van de ALV is de contributie vanaf 2019 verhoogd.

Het rekeningnummer van onze club bij ING bank is:

Bankrekening NL 78 INGB 0002 2527 02

GoldWing Club Holland

Apeldoorn

Buitenlandse leden

Voor de buitenlandse leden kan gelden dat zij bij de overschrijving de zogenaamde IBAN en BIC code moeten vermelden van onze ING bank.

De IBAN is: NL 78 INGB 0002 2527 02

De BIC is:INGBNL2A

Wat moet je betalen?

Hoofd- en duolid MET clubblad:         102,50 euro

Alleen hoofdlid MET clubblad:            62,50 euro

Hoofd- en duolid ZONDER clubblad:   85 euro

Alleen hoofdlid ZONDER clubblad:       45 euro

 

Vergeet niet om op de overschrijving je lidnummer te vermelden!

Leden die zelf hun contributie overmaken moeten rekening houden met het volgende.

Zij die op 31 december 2018 nog niet betaald hebben worden uitgeschreven als lid. Er worden geen aanmaningen gestuurd. Wij gaan er van uit dat je geen lid meer wilt blijven en zullen je uit onze ledenadministratie verwijderen. Bij betaling alsnog na 1 januari 2019 zal je het lidmaatschap opnieuw moeten aanvragen. Dit betekent een nieuw lidnummer en inschrijfkosten.

Bij twijfel of vragen over je contributie kan je terecht bij onze ledenadministratie of bij ondergetekende. Onze contactgegevens zijn:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;

Vriendelijke groet en tot ziens op een van onze evenementen.

JanGordijn

Penningmeester