Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Beste medewingers,

Zoals waarschijnlijk bekend, is eind mei de nieuwe wet op de privacy (AVG) van kracht geworden. Als GWCH hebben wij ons daar uiteraard ook aan te houden.

In feite deden we dat al. We hebben nu eenmaal gegevens nodig voor de ledenadministratie. De ingestuurde persoonlijke gegevens zijn uitsluitend ter eigen verificatie en worden niet opgeslagen op een internet-toegankelijke plek. Verder moge het duidelijk zijn dat wij als niet-commerciële club geen gegevens aan derden gaan verkopen of verhandelen. Mocht je nog zorgen hebben over je privacy, bel ons gerust ( maar zeg dan wel eerst je FB-account op J )

motoriale groet,

marcus vdr mast   sec/vv