Remember September

Beste Remember September inschrijvers,

Jullie hebben je ingeschreven voor het Remember September weekend, maar helaas moet ik jullie mededelen dat dit weekend toch gecancelled wordt.

De reden van deze afgelasting ligt in het feit dat we als de GWCH ons geen enkel risico kunnen permitteren, indien achteraf blijkt dat er leden (of niet leden) eventueel besmet zouden raken met het virus. Dit ondanks de maatregelen die we vooraf voor dit weekend gemeld hebben. Daarnaast zijn de richtlijnen van het RIVM nog steeds zodanig van kracht, dat het ons inziens niet verantwoord is om in clubverband zoiets dergelijk te organiseren. Wij (de GWCH) staan graag in de maatschappelijk kijker indien we een goed doel kunnen dienen en hebben in de loop der jaren een fantastische naam opgebouwd bij vele campings en organisaties. Dit willen we graag voor de toekomstige evenementen behouden.

We betreuren dat we dit op het laatste moment alsnog besloten hebben. Maar het idee om na 1 september toch nog iets te organiseren is al gestart in juli en verder uitgewerkt in augustus. Op dat moment hadden wij allen nog goede hoop dat het virus, in deze periode “beter” onder controle zou zijn.

Mede doordat de Wing bijdrage altijd in het begin van de voorgaande maand ingeleverd dient worden, lopen we eigenlijk altijd een maand vertraging op, met de mededelingen in de Wing. Wat in deze periode een nadelig effect heeft op éénduidige communicatie.

We gaan er vanuit dat jullie ons besluit in deze zullen begrijpenen hopen dat we volgend jaar weer een (bom) volle agenda kunnen presenteren en die dan ook met jullie kunnen gaan beleven.

Wing groeten

Charles.