Actueel zijn in coronatijd...

Waarde Medewingers,

Het valt niet mee om in coronatijd uptodate te blijven met berichtgeving. Als landelijke club kunnen we niets anders dan de landelijke regels van de overheid opvolgen. En zoals intussen bekend, komen die nogal eens rauw op je dak vallen.

Mede daarom ook een bericht op dit iets actueler medium. Want een op zich leuk clubblad met een verwerktijd van ongeveer een maand is in dit geval een te traag medium. Heb je net daarin ivm de versoepelde maatregelen weer hoopvol e.e.a. aangekondigd, wordt de zaak weer aangescherpt; om moedeloos van te worden.

Volgens de huidige criteria zou bijvoorbeeld het weekend van Sylvia (die daar veel energie in heeft gestoken) in Duitsland officieel niet kunnen doorgaan. We hebben echter nog 1 week om het aan te zien en te hopen dat de persberichten van volgende week weer positiever zijn, want dat is toch wel de uiterste termijn om de knoop te moeten doorhakken.. we blijven hoopvol...

Intussen heeft Charles alle voorbereidingen getroffen voor het “Gekweekend" en het “Back to Normal” weekend. Je raadt ‘t al.. alles onder voorbehoud. Deze opmerking staat al maanden standaard onder de activiteiten en geldt helaas nog steeds voor alles wat we in ons niet aflatend optimisme denken te moeten melden. En een “het gaat door mits…” is m.i. optimistischer dan “ het gaat niet door, tenzij…”

Hoopvolle motoriale groet,
Marcus vdrMast, sec/vvz