ALV november 2021

Zoals reeds lang op de kalender staat, is er op 14 november in

Hotel de Meern
Meerndijk 59
3454 HP Utrecht 
(A12 afslag 15 "De Meern")

Aanvang: 14:00 uur

Vanwege de voorschriften van het hotel zijn we genoodzaakt de CoronaCheck uit te voeren, neem dus je Corona QR code mee.

We hopen jullie in groten getale te mogen begroeten!

Het bestuur