Mooi bericht!

Waarde medewingers,

De club is wat rijker geworden door alle gecancelde aktiviteiten. Om dit weer aan jullie ten goede te laten komen heeft het bestuur een aantal herinvesteringen voorgelegd aan de ALV. Dit heeft o.a. geresulteerd in het feit dat de contributie eenmalig wordt VERLAAGD met €15 voor bestaande leden.
Het is fijn als je hiermee rekening houdt met de betaling, anders is het voor de ledenadministrator en penningmeester een behoorlijk intensieve klus om dit deel weer terug te storten. Heb je al betaald wordt dit verschil uiteraard geretourneerd.
Voor de cijfermatig gehandicapten onder ons:
Hoofdlid is €45 - €15 = €30
Duolid is   €40 - €15 = €25
--------------------------- +
Samen is    €85 - €30 = €55
(Incassokorting blijft gewoon €2,50 en bijdrage voor de Wing blijft gewoon €17,50)
Ten overvloede..dus..een automatisch betalend stel met clubblad =55 -2,50 +17,50=70..
N.B. dit is eenmalig!

Motoriale groet, Marcus vdr Mast sec/vvz