Waarde medewingers,

Eindelijk eens een leuk bericht! Voor de twee lege plaatsen in het bestuur hebben Kitty Hermkens en Geert Schonewille zich beschikbaar gesteld. Hun denk- en handelwijze al een beetje kennend, beschouwen wij dit als een fraaie mogelijke aanwinst. Binnenkort vindt er een officieel gesprek plaats met het bestuur, waarbij we vooralsnog geen principiële of beleidsmatige hobbels verwachten. De definitieve benoeming kan echter pas op de komende ALV middels goedkeuring van de leden. We kijken er verwachtingsvol naar uit.

Marcus vdr Mast sec/vvz

Lees meer...